home-six-pic1
Yeyuci
Mayıs 26, 2024 SEO 0 Comment

Seo ve Seo Danışmanlığı 21. Yüzyıl teknolojisi ile hayatımıza giren yeni kavramlardır. Seo, “Search Engine Optimization” yani “Arama Motoru Optimizasyonu” demektir. Bir başka deyişle “internette bulunurluk” demektir. Zira bir malı almak ya da hakkında araştırma yapmak için artık insanların ilk baktığı şey internetteki arama motorları olmuştur. Eskiden eşe dosta sormak yerine artık insanlar bir tık ile istedikleri her şeye çok kolay ve hızlı bir biçimde ulaşabiliyor.

Seo Danışmanlığı da, internet çağının yeni sektörü olarak ortaya çıkmıştır. En basit tanım ile arama motorlarında üst sıralarda yer alma sürecinin yönetilmesidir Seo Danışmanlığı. Artık çağ, rekabet çağıdır ve aynı hizmeti, ürünü satmak için uğraşan binlerce firma vardır. O ürünün, hizmetin pazarlanması için kullanılan en yaygın yöntem internet kanalı olmakla birlikte artık hemen hemen web sitesi olmayan firma da kalmamıştır. Peki, web sitesi başarılı bir pazarlama süreci için yeterli midir? Elbette ki hayır… Artık firmalar, en çok güncellenen, en çok ziyaret edilen, en çok takipçisi olan ve arama motorlarında en üst sırada yer alan olabilmek için adeta bir yarışın içine girmişlerdir. Bu sürecin de parlayan yıldızı kuşkusuz ki Seo Danışmanları olmuştur. Çoğunlukla web tasarımcısı olan Seo Danışmanları, bir arama motoru gibi düşünerek, deneme yanılma yöntemi ile arama motorlarının sıralamada kullandıkları mantık ve algoritmayı çözmeye çalışmış ve bu danışmanlık türü de bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Firmalar, kendi bünyelerinde Seo Danışmanı çalıştırabileceği gibi Seo Danışmanlığı yapan firmalar ile de anlaşma yoluna giderek bu süreci yönetebilirler. Seo Danışmanlığı sürecinde yapılan, rakipleri takip ederek piyasadaki durum hakkında güncel bilgi ve verilere sahip olmak, sektörü analiz etmek ve kıyaslamalar yapmaktır. Web sitesinin ziyaretçi ve takipçi sayısı artırılır ve sitenin eksik ya da aksak yönleri tespit edilerek düzeltilmeye çalışılır.

İnternetteki ticaret hacmi arttıkça, firmaların da Seo Danışmanlığına olan talebi ve Google üzerinde daha fazla görüntülenebilmek için bir Seo Danışmanına olan ihtiyacı artıyor. Seo DanışmanlığıAylık ve Hedef Bazlı Seo Çalışmaları olarak 2’ye ayrılmaktadır. Aylık Seo Danışmanlığında, rakipler ve sitenin eksik yönleri her ay sonunda raporlanır ve verim aylık olarak hesaplanır. Hedef Bazlı Seo Danışmanlığında ise, şirket ile görüşülen somut hedefler baz alınarak süreç yönetilir. Sitenin şu anki konumu ile olması istenilen konumu ve piyasadaki rekabet durumu bu sürecin faktörleridir. Hedef Bazlı Yöntem daha çok işverenler tarafından tercih edilirken, Seo Danışmanları tarafından çok makul görülmez. Zira böyle bir çalışma danışmanının sorumluluğunu artırır iken işveren için garanti sağlar. Bu yöntem ile çalışan Seo Danışman firmaları da son derece azdır.

Firmaların Seo Danışmanlığı için aldıkları ücretler sabit değildir zira bazı kriterlere göre değişebilmektedir. Örneğin; mevcut bir sitenin olup olmadığı, var olan bir site varsa yenilenip yenilenmeyeceği, web site tasarımının seo danışmanlığı için uygunluğuna, anahtar kelime ve kelime gruplarının adetine, bu anahtar kelimelerin popülerlik düzeyine ve sektördeki rekabet durumuna göre danışmanlık ücreti değişkenlik göstermektedir.

Eğer Seo Danışmanlığına ödenen para ile karşılığında alınan hizmet değerlendirilir ise hizmetin faydasının daha büyük olduğu görülecektir. Zira arama motorlarından alınan her üst sıra, artan bir satış demektir. Elbette ki, bu fırsatı değerlendirmek yine firmanın elindedir, Seo Danışmaları sadece amaca ulaşmada kullanılan araçlardır. Firmaların iyi ürün ve hizmet vermesi, vaad ettiklerinin arkasında durması ve geri dönüşleri etkili bir şekilde satışa dönüştürmesi yine firmaya bağlıdır.